[wpcrl_login_form] [wpcrl_register_form]

Система вищої освіти в Польщі представлена державними та недердавними, так званими приватними університетами. Як державні так і приватні вищі навчальні заклади мають однакову стандартну систему навчального процесу. Тип ВНЗ немає впливу на якість навчання чи престижність диплому.

Університети Польщі пропонують наступні ступені вищої освіти:

І ступінь – навчання триває 3 – 4 роки та закунчується отриманням ступеня бакалавра або інженера; для вступу на даний освітній рівень потрібно завершити повну середню освіту.

ІІ ступінь – навчання триває 1,5 – 2 роки та закінчується отриманням ступеня магістра; для вступу на даний освітній рівень потрібно завершити І ступінь.

І+ІІ ступінь – навчання триває 4,5 -6 років та закінчується отриманням ступеню магістра-інженера; для вступу на даний освітній рівень потрібно завершити повну середню освіту.

ІІІ ступінь – навчання закінчується отриманням докторського наукового ступеня; для вступу на даний освітній рівень потрібно завершити магістратуру.

Аспірантура – навчання триває 1 – 2 роки та закінчується отриманням сертифікату аспірантури.

Форми навчання :

Денна – навчання відбувається з понеділка по п’ятницю. Вихідні – субота,неділя та один день серед тижня, призначений на індивідуальне навчання;

Заочна – навчання відбувається в суботу та неділю два рази на місяць;

Вечірня – навчання з понеділка по п’ятницю по 16.00.

Навчальний рік

У вищих навчальних закладах Польщі навчальний рік поділено на два семестри : осінньо-зимовий ( з 1 жовтня по 15 лютого) та весняно-літній ( з 15 лютого до 30 червня). Навчання студентів проходить у формі лекцій, практичних занять, семінарів, лабораторних занять та конференцій. Кожен семестр завершується екзаменаційною сесією. Оцінювання знань студентів здійснюється за п’ятибальною шкалою. Студентам надається можливість на дві перездачі екзамену. Якщо студент не матиме зарахованої сесії то постає питання про його відрахування. За певних умов студент має право поновитись.

Болонська система

В 1999 році Польща приєдналася до Болонського процесу, розвиваючи двоступеневу систему освіти та систему пунктів ЕСТS. ЕСТS – це одиниця вимірювання навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння кредитних модулів, або блоку модулів. Кожен предмет на якому навчається студент під час навчання в університеті має заздалегідь визначені кількість пунктів ECTS.Ця системa впроваджена з метою полегшення процедуру порівняння рівня освіти студентів відповідно навчальним напрямкам.

Гарантія якості

Польський Державний Акредитаційний Комітет (Państwowa Komisja Akredytacyjna) працює в Польщі від 2002 року. Він здійснює перевірку та контроль якості стандартів освіти у вищих навчальних закладах Польщі, а також также служить для поліпшеняя і гарантії освітніх стандартів. Державний Акредитаційний Комітет розвиває тісне співробітництво з акредитаційними комітетами в інших країнах. Польська система забезпечення якості освіти відповідає стандартам і вимогам ENQA.

Після закінчення ВНЗ Польщі студент отримує європейський диплом, який визнається у більшості країнах світу, серед яких Україна, Росія та інші.